Start arrow Regulamin
Zasady i warunki sprzedaży

ImagePartnerzy i kontrahenci 
789.pl prowadzi dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe odbywające się na terenie kraju jak i poza jego granicami oraz oferuje różnorodne usługi związane z organizacją i promocją tych wydarzeń. Wyłączna odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.
 
Umowa sprzedaży 
Umowa sprzedaży pomiędzy nabywcą a 789.pl zostaje zawarta w momencie dokonania przez nabywcę zamówienia oraz uiszczeniu zapłaty przelewem bankowym lub przy użyciu karty kredytowej.
 
Ceny 
Ceny biletów oraz bonów oferowanych przez 789.pl zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz VAT. Do każdego zamówienia doliczana jest opłata wysyłkowa w zależności od wybranego przez nabywcę sposobu dostarczenia zamówienia. Wysokości poszczególnych opłat wyszczególnione są mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
 
Dostarczanie zamówień 
Bilety i bony dostarczane będą - jeśli nie zaznaczono inaczej - na ryzyko i koszt nabywcy. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez nabywcę opcji dostawy. Nabywcy zobowiązani są do skontrolowania dostarczonych biletów natychmiast po ich otrzymaniu: data, godzina i miejsce imprezy, ilość oraz cena biletów. Reklamacje wymagają pisemnego zgłoszenia do 789.pl w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych mailem, faksem lub pocztą.
789.pl nie ponosi odpowiedzialności za bilety zagubione przez pocztę czy firmy świadczące usługi kurierskie i nie przyjmuje roszczeń powstałych z powodu nie dostarczenia przesyłki.  
 
Płatność  
Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia (potwierdzonego przez 789.pl wiadomością E- mail). Bilety i bony pozostają własnością 789.pl do czasu odnotowania płatności przez 789.pl. W przypadku braku zapłaty w określonym terminie, 789.pl zastrzega sobie prawo dokonania storna zamówienia.
 
Ochrona danych 
Akceptując warunki sprzedaży Klient wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez 789.pl danych osobowych podanych przez klienta.
Dane osobowe klienta wykorzystywane będą przez 789.pl w celach marketingowych oraz administracyjnych. Klient wyraża także zgodę na przekazywanie tych danych innym firmom działającym w ramach tej samej grupy Organizatorów właściwej imprezy, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.Klient ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.
 
Zwroty 
Zwroty biletów będą przyjmowane wyłącznie w przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca odbycia się imprezy oraz w przypadku, kiedy impreza znacznie odbiega od jej pierwotnej formy. W przypadku imprez sportowych możliwe są nieznaczne przesunięcia daty/godziny rozpoczęcia się imprezy.
Minimalne lub usprawiedliwione zmiany w porządku programu są zarezerwowanym prawem Organizatora. W przypadku odwołania, przesunięcia lub zmian w porządku programu, poniesione wydatki (np. przejazd, hotel, opłaty powstałe przy zakupie biletu lub jego doręczeniu) nie zostaną refundowane.
Bilety mogą zostać zwrócone w terminie 21 dni od pierwotnej daty planowanego odbycia się danego wydarzenia. Nabywca winien dostarczyć 789.pl oryginalne bilety wstępu wraz potwierdzeniem płatności oraz oświadczeniem powodu dokonania zwrotu. 789.pl przyjmuje zwroty biletów zakupionych w punkcie sprzedaży w siedzibie firmy.
 
Odpowiedzialność 
789.pl nie może zagwarantować, że informacje dotyczące imprez publikowane przez Organizatorów na stronach sklepu internetowego lub stronach internetowych są kompletne, poprawne i aktualne.
W przypadku otrzymania od Organizatora informacji dotyczących ewentualnych zmian danej imprezy, 789.pl informuje o nich swoich klientów, nie jest jednak do tego w żaden sposób zobowiązana.
Odpowiedzialność za informacje umieszczone na bilecie ponosi tylko i wyłącznie Organizator danej imprezy. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności otrzymanych biletów z faktycznym zamówieniem.
 
Postanowienia końcowe 
W przypadku nieważności części powyższych warunków, reszta postanowień umowy sprzedaży zachowuje swoją ważność.

 
bilety na imprezy | muzyka | teatr | sport | koncerty | eventy | 789.pl